در حال تماشای : تلوزیون

شورای ملی پخش رادیویی و تلویزیونی اوکراین فهرست شبکه های تلویزیونی و رادیویی خارجی را که مجاز به پخش در شبکه سیستم تلویزیونی پولی اوکراین هستند، گسترش داده است. در جلسه 6 اکتبر، رگولاتور مربوط 7 کانال دیگر را به این لیست اضافه کرده است. این کانال ها قبلا نیز مجوز داشته اند اما باطل شده بود. حال مجددا اجازه پخش برنامه های خود را دریافت کرده اند